english : svenska

 

aktiviteter:

 

TEAMUTMANINGEN

Teamutmaningen är en övning i kommunikation och samarbete. Alltså ingen tävling utan en aktivitet som stöder en grupps önskan att komma tillsammans, jobba som ett lag, lära känna varandra och utvecklas som grupp. Frisk skärgårdsluft och många skratt får ni på köpet. Gruppen guidas till olika stationer där en erfaren handledare ger förutsättningar för er att lösa uppgifterna. Handledaren ger feedback på gruppens förmåga där och då samt ställer värdefulla frågor som kanske väcker diskussion inom gruppen. Ingen individuell prestation bedöms utan det är gruppens agerande tillsammans som utvärderas. Ofta infinner sig en känsla av igenkänning och paralleller kan dras med arbetet på hemmaplan. Övningarna är utmärkta som stödjande aktivitet för en grupps utveckling och skynda på ”lärakänna” processen under lättsamma former. Kan med fördel kombineras med föreläsning om gruppdynamik, motivation, ledarskap osv. Tidsåtgång: 2,5 timme.

För mer info se Team